YMA O HYD

(by Dafydd Iwan)
[original]

Dwyt ti'm yn cofio Macsen,
Does neb yn ei nabod o.
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd,
yn amser rhy hir i'r co',
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru
Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri
A'n gadael yn genedl gyfan,
A heddiw -- wele ni!

Ry'n ni yma o hyd!
Ry'n ni yma o hyd!
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry'n ni yma o hyd!
Ry'n ni yma o hyd!
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry'n ni yma o hyd!

Chwythed y gwynt o'r Dwyrain,
rhued y storm o'r môr.
Hollted y mellt yr wybren,
a gwaedded y daran encôr.
Llifed dagrau'r gwangalon,
a llyfed y taeog y llawr.
Er dued yw'r fagddu o'n cwmpas,
ry'n ni'n barod am doriad y wawr!

Ry'n ni yma o hyd!
Ry'n ni yma o hyd!
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry'n ni yma o hyd!
Ry'n ni yma o hyd!
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry'n ni yma o hyd!

Cofiwn i Facsen Wledig,
adael ein gwlad yn un darn.
A bloeddiwn gerbron y gwledydd,
mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!
Er gwaetha pob Dic Siôn Dafydd,
er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw,
byddwn yma hyd ddiwedd amser,
a bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

Ry'n ni yma o hyd.
Ry'n ni yma o hyd.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.
Ry'n ni yma o hyd.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.

Ry'n ni yma o hyd.
Ry'n ni yma o hyd.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.
Ry'n ni yma o hyd.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Er gwaetha pawb a phopeth.
Ry'n ni yma o hyd.

[translator unknown]

You don't remember Macsen,
nobody knows him.
One thousand six hundred years,
a time too long to remember,
When Magnus Maximus left Wales
in the year three hundred eighty-three
leaving us a whole nation,
and today -- look at us!

We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!

Let the wind blow from the East,
let the storm roar from the sea,
Let the lightning split the heavens,
and the thunder shout "encore!"
Let the tears of the faint-hearted flow,
and the servile lick the floor.
Despite the blackness all around us,
we are ready for the breaking of the dawn!

We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!

We remember the Emperor Macsen
left our country in one whole piece.
And we shall shout before the nations,
"We'll be here until Judgement Day!"
Despite every Dic SiƓn Dafydd,
despite old Maggie and her crew,
we'll be here until the end of time
and the Welsh language will be alive!

We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!

We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!
We are still here!
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything,
In spite of everyone and everything
We are still here!

recording: Dafydd Iwan (1981) (with Welsh & English subtitles) [YouTube]

recording: Dafydd Iwan (live, 2022) (with football fans) [YouTube]

recording: Dafydd Iwan (official World Cup 2022 remix) [Football Association Wales]

background: song history [Wikipedia]

background: adoption as Welsh football anthem [The Guardian]